FESTIVAL DE FILOSOFÍA

LIBRES: EN SERIO???
Mito, realidade ou posverdade
25-26.09 - 2020. Santiago de Compostela
Onde comeza e termina a nosa liberdade? Poder elixir entre diferentes plataformas de lecer, poder escoller os nosos amigos ou amantes a través da tecnoloxía implica ser libres? Se cadra nunha sociedade que foxe da ética, e fai da política un espectáculo, a liberdade non e máis que o último mito da modernidade. Velaquí, para o seu debate, algúns dos usos actuais da noción de liberdade. O Festival de Filosofía quere celebrar o pensamento crítico e a vontade de buscar liñas de fuga nunha sociedade acelerada e pouco reflexiva. Pretendemos achegar a reflexión a toda a sociedade incidindo na importancia do pensamento para abordar cuestións importantes do momento actual como é o caso da liberdade, a pluralidade, a democracia.
Así, de xeito provocador, queremos cuestionar a nosa liberdade. É un mito máis, unha nova posverdade ou o fundamento para unha sociedade máis xusta no futuro?

Os actos da inercia (proxecto Teorema) de Javier Martín

Venres, 25 de setembro ás 19:00 horas
Información
Intervención artística que busca interlocutores, un suceso que dialoga coa contorna específica ou espazo que o acolle enriquéndose dos significados e cargas que o lugar desprende.
Unha coreografía do efémero que se basa nos rigores da improvisación a nivel de movemento, implementando o traballo corporal e sonoro sintetizado previamente na cámara anecoica.
Desde o punto de vista performativo a propia praxe da peza sería a consumación das experimentacións previas: bailaríanse las texturas de movemento elaboradas e descubertas no laboratorio.
Un solo de danza de Javier Martín con música en directo de Artur MPuga xerada co sintetizador modular. O encontro péchase cun debate con filósofo Brais Arribas a través dos conceptos e metodoloxías postas en práctica.


Ficha técnica
Os actos da inercia (proxecto Teorema) de Javier Martín
Os actos da inercia (proxecto Teorema) de Javier Martín
Artes escénicas. Venres, 25 de setembro ás 19:00 horas
Participante
Brais Arribas
Artur M Puga
Javier Martín
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Pensamento (CCG)

Praza de San Martiño Pinario
Santiago de Compostela