Arte e paisaxe. As formas que persisten

En modo conversa

3 de febreiro de 2021
Información
Dicía Luís Seoane que a historia da arte nace coa primeira pedra que traballou o ser humano e que a historia da arte en Galicia ten a súa orixe nesas rocas gravadas, para continuar esa condición pétrea dende a Idade Media até a actualidade. Pero tamén sinala que a historia da arte na nosa terra ten unha raíz profunda nas formas da arte popular, dende onde se manifesta a sensibilidade, a riqueza interior, o gusto estético do noso pobo. Son formas que persisten, independentemente de que en períodos de esplendor se incorporen formas de estilo máis universais, como ocorreu no Románico ou no Barroco ou, máis recentemente, na arte contemporánea.

David Barro, irene grau e Manolo Paz dialogarán sobre esas formas inéditas, que están aí para quen saiba recollelas.
Ficha técnica
Arte e paisaxe. As formas que persisten Imaxe da portada: "Familia de menhires", Manolo Paz
Arte e paisaxe. As formas que persisten
Xornada. 3 de febreiro de 2021
Coordinación
Sofía Santos Pérez
Rosario Sarmiento Escalona
Relator/a
David Barro López
Irene Grau
Manolo Paz
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas (CCG)