Faladoiro de marcas que constrúen novas ruralidades

Faladoiro de marcas que constrúen novas ruralidades

Xornada. Castrelo de Miño - Martes, 20 de xullo de 2021
Información

Faladoiro de marcas que constrúen novas ruralidades

Xornada. Castrelo de Miño - Martes, 20 de xullo de 2021
Na sociedade galega actual seguen a actuar certas representacións estereotipadas da ruralidade que non se corresponden coa realidade, pois a ruralidade configúrase de maneiras diferentes e diversas na sociedade galega actual. Algunhas das empresas implantadas no rural e que desenvolven a súa actividade nese medio representan ben esas novas identidades rurais que están emerxendo hoxe en día, caracterizadas pola preocupación polo medio, pola produción agrícola e gandeira sustentable e polo respecto á lingua e á cultura galegas.

No marco da liña estratéxica do CCG “Igualdade e inclusión: hábitat”, presentamos unha actividade que nos permitirá achegarnos a estes novos modos de vivir no rural e a iniciativas que perseguen a construción dun novo rural, máis moderno e máis integrador. Prestaremos especial atención ao seu uso do galego e aos desafíos que enfrontan por usaren unha lingua minorizada na promoción e comercialización dos seus produtos.

Obxectivos:
• Aproximarse ao uso da lingua galega na comunicación de marca de empresas nadas no rural galego.
• Determinar o valor engadido do galego e a posible problemática derivada do seu uso por parte das marcas que desenvolven a súa actividade no rural galego.
• Promover o contacto e a relación entre as marcas que levan a cabo a súa actividade no rural galego e que empregan a lingua galega para se comunicaren cos seus clientes.

Público obxectivo:
• Empresas galegas do rural.
• Persoas con ideas de negocio para implantar no rural galego que poidan inspirarse nos testemuños do faladoiro.
• Calquera persoa interesada na actividade desenvolvida polas empresas do rural galego.
Ficha técnica
Xornada.
Faladoiro de marcas que constrúen novas ruralidades
Data
Castrelo de Miño - Martes, 20 de xullo de 2021
Coordinación
Elisa Fernández Rei
Eva Sánchez Amboage
Inauguración
Rosario Álvarez
Elisa Fernández Rei
Carmen García Mateo
Presenta
Verónica Mouriño Sesto
Relator/a
Xosé Luis Carrera Valín
Chelo López Rodríguez
Verónica Mouriño Sesto
Natalia Nogueira Basalo
Dori Rodríguez González
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Lingua, Literatura e Comunicación (CCG)
Lugar

Adegas Celme
Astariz n.22
Castrelo de Miño


Imaxe da portada: Cortesía de Adegas Celme