Xestión cultural e sector público: A actividade administrativa da contratación pública

Mércores, 6 de outubro de 2021
Información
PRAZAS ESGOTADAS. As persoas interesadas poden anotarse na listaxe de agarda en difusion@consellodacultura.gal
O curso emitirase en streaming en consellodacultura.gal
O Consello da Cultura Galega e a Asociación Profesional de Letrados da Xunta de Galicia colaboran na organización de dous cursos formativos sobre contratación pública e subvencións destinado a profesionais do sector cultural co fin de contribuír á revitalización da actividade cultural aproveitando o impulso económico do Xacobeo 2021-22.

Obxectivos do presente curso:

A contratación pública supón aproximadamente o 10 % do PIB e ata un 24% do gasto público, polo que esta actividade administrativa é de grande importancia económica.

Por outra banda, a contratación pública concíbese cada vez máis non só como a forma que teñen as administracións de adquirir bens, obras ou servizos, senón tamén como mecanismo para implantar políticas públicas.

Agora ben, é unha actividade administrativa que debe ter os seus procedementos, precisamente co obxectivo de garantir a igualdade de oportunidades para acadar tales contratos públicos, de forma que sexa a mellor oferta a que resulte adxudicataria, o que o que require coñecer tales procedementos, as súas regras e vías para reclamar chegado o caso.

Por último, os operadores culturais teñen cuestións específicas que é de interese coñecer.

Público ao que se dirixe:

Para lograr a sinerxía descrita, o curso vai dirixido especialmente a todos os operadores do sector cultural: actores, actrices, produtores/as teatrais e cinematográficas, editores/as, as súas entidades representativas etc.

A todo o persoal ao servizo das administracións públicas e entidades dependentes encargadas da tramitación e resolución dos expedientes administrativos de fomento cultural.

Por último, ao público en xeral, que debe coñecer o funcionamento da actuación pública no eido cultural, no que existe unha forte implicación social.
Ficha técnica
Xestión cultural e sector público: A actividade administrativa da contratación pública
Xestión cultural e sector público: A actividade administrativa da contratación pública
Curso. Mércores, 6 de outubro de 2021
Relator/a
Antonio Miño López
Santiago Valencia Vila
Organiza
Asociación Profesional de Letrados da Xunta de Galicia
Consello da Cultura Galega

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205