Mobilizadoras, reformadoras, revolucionarias de aquí e de alá

Xornada. Conversas Transatlánticas

Mobilizadoras, reformadoras, revolucionarias de aquí e de alá

Unha perspectiva atlántica

Xoves, 31 de marzo de 2022
Santiago de Compostela
Xornada
Conversas Transatlánticas

Mobilizadoras, reformadoras, revolucionarias de aquí e de alá

Unha perspectiva atlántica

Xoves, 31 de marzo de 2022 Santiago de Compostela


Son escasas as referencias á participación de mulleres nas loitas contra as ditaduras, non por inexistentes, senón pola maior invisibilidade que se dá en todas as ordes sociais.

O feminismo procura a restitución da memoria das mulleres e a reconstrución da liñaxe das precursoras. Nos casos de movementos de liberación, enfrontamentos armados, loitas sindicais, conflitos sociais ou vindicacións feministas, hai xa investigacións que permiten tomar perspectiva e sobre as que consideramos preciso botar luz para a súa divulgación e maior coñecemento.

Catro décadas despois da autonomía para Galicia, queremos poñer a ollada nos anos anteriores á Constitución do 78, que estableceu un réxime democrático no Estado español. Desde a posguerra ata a transición, non deixou de haber accións de resistencia contra unha ditadura que tivo especial empeño en invisibilizar a oposición, non sempre articulada en organizacións, plataformas ou calquera outro mecanismo colectivo, mais non por iso menos importante.

O caso galego non é algo illado neste contexto. Desde a nosa posición atlántica, imos poñer en común experiencias semellantes na nosa contorna xeográfica ou cultural. Galicia, Portugal ou América Latina pasaron por procesos antidemocráticos que perduraron ata ben entrada a década dos 70 do pasado século.

Para analizalos contaremos coa colaboración de investigacións e testemuños deste e do outro lado do océano que construirán un relato colectivo. Falaremos de momentos históricos, políticos e sociais semellantes que tiveron respostas coincidentes ou peculiares para cada situación.

O fío condutor está, sen dúbida, na participación de mulleres que foron mobilizadoras, reformadoras ou revolucionarias, de aquí e de alá, contempladas cunha perspectiva atlántica.
ASISTENCIA
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica
Xornada.
Conversas Transatlánticas
Mobilizadoras, reformadoras, revolucionarias de aquí e de alá
Unha perspectiva atlántica
Cando
Xoves, 31 de marzo de 2022
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Luz Darriba
María Xosé Porteiro García
Inauguración
Rosario Álvarez
Participante
Ana Cabana Iglesia
Micaela Fernández Darriba
Raquel Fernández Reguera
Ana Sofía Ferreira
Manane Rodríguez
Antonia Ángela Yáñez Barros
Organiza
Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CCG)
Consello da Cultura Galega

Imaxe da portada: Fragmento editado de colante da COOFFEE (finais dos anos setenta do século XX). Fondo especial MFOG. CDIF-CCG.