Os camiños de Nós polo mundo

Xornada

Os camiños de Nós polo mundo

Sábado, 17 de setembro de 2022
Allariz
Xornada

Os camiños de Nós polo mundo

Sábado, 17 de setembro de 2022 Allariz
Neste país vertebrado por millóns de camiños, carreiros, corredoiras e vereas que nos comunican entre nós e que nos conectan co mundo, o país dos mil ríos que van a un mar que nos leva a Europa e a un océano que nos leva a América, é preciso reparar neses camiños físicos e imaxinarios polos que os arrieiros da nosa cultura levaron o noso xenio e trouxeron intelixencias afastadas. Vieiros de ida e volta que nos fixeron florecer e posibilitaron que nós enriqueceramos o mundo coa nosa intelixencia milenaria.

Vicente Risco, un destes arrieiros, deixou dito que “ningún pobo pode nin debe vivir para el só, senón que ten que vivir para os demais pobos da terra, ten que vivir na comunidade da cultura universal”. Esa idea viva inspira esta xornada, na que se reflexiona sobre a importancia das viaxes da intelectualidade galega como forma de intercambio de coñecemento e de interaccionar coas culturas do mundo en pé de igualdade, como un exemplo de futuro, de estímulo para a procura de todos os camiños que aínda fican por percorrer.

Nese traballo anda o Consello da Cultura Galega, establecendo permanentes contactos e complicidades con persoas e entidades de todo o mundo que xeran novo coñecemento, que nutre a “comunidade da cultura universal”, e tamén a Fundación Vicente Risco, que mantén vivo o legado deste heterodoxo amante do Oriente, do saudosismo, da Europa dos pobos e a súa riqueza cultural, desde a súa amada terra. Desta coincidencia nace esta proposta de reflexión e diálogo sobre a importancia destes intercambios e a necesidade do seu coñecemento como exemplo para os novos camiños que aínda ha percorrer a nosa cultura.