Patrimonio material e inmaterial da emigración galega a Portugal (séculos XVIII-XX)

Xornada

Patrimonio material e inmaterial da emigración galega a Portugal (séculos XVIII-XX)

A solidariedade e cooperación transfronteiriza na Raia Seca

16 de novembro de 2022
Santiago de Compostela
Xornada

Patrimonio material e inmaterial da emigración galega a Portugal (séculos XVIII-XX)

A solidariedade e cooperación transfronteiriza na Raia Seca

16 de novembro de 2022 Santiago de Compostela
Galicia conta cunha historia migratoria de varios séculos. Porén, a historiografía galega prestou pouca atención e tardou bastante en interesarse pola investigación da emigración galega a Portugal. Este fluxo migratorio consolidouse fundamentalmente desde o século XVIII e tivo continuidade ata os anos 60 do século XX, pero é pouco coñecido pola sociedade galega actual.

Trátase dunha emigración alimentada principalmente por motivos económicos, pero tamén políticos, froito dos exilios na primeira metade do XIX, o que levou a milleiros de galegos ao outro lado da Raia, a terras portuguesas.

Nun marco interdisciplinario, nesta xornada reúnense especialistas dun lado e outro da fronteira (historiadoras/es, filólogas/os, etnógrafas/os, profesionais da comunicación audiovisual etc.) para reflexionar sobre a traxectoria histórica da emigración galega a Portugal, a difusión e valorización dos múltiples elementos do patrimonio material e inmaterial ligados á dita emigración, así como as ricas relacións de solidariedade e as seculares achegas e intercambios de carácter cultural, económico e social xurdidos froito da cooperación transfronteiriza na Raia Seca.
Ficha técnica
Xornada.
Patrimonio material e inmaterial da emigración galega a Portugal (séculos XVIII-XX)
A solidariedade e cooperación transfronteiriza na Raia Seca
Data
16 de novembro de 2022
Lugar

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Nieves Amado
Hortensio Sobrado
Relator/a
Aurora Botão do Rego
Andrés Diz Domínguez
Camilo Fernández Cortizo
Padre Lourenço Fontes
Miriam González
Domingo L. González Lopo
Iris Justo
Carlos Pazos Justo
Andrea Pérez
José Rodríguez Cruz
Colabora
Secretaría Xeral de Emigración
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)

Imaxe da portada: Andrés Diz Domínguez