Ficha técnica
.

Data

Lugar

Coordinación
Carme Adán Villamarín
Organiza
Consello da Cultura Galega