Manuel Balboa sobre o teatro lírico galego

Difusión. Caligrafías musicais

Manuel Balboa sobre o teatro lírico galego

Luns, 20 de novembro de 2023
consellodacultura.gal
Difusión
Caligrafías musicais

Manuel Balboa sobre o teatro lírico galego

Luns, 20 de novembro de 2023 consellodacultura.gal
Manuel Balboa, con só 21 anos, ofrece esta brillante conferencia sobre o teatro lírico galego, ao fío do centenario, en 1929, da estrea da obra O Mariscal, con música de Eduardo Rodríguez-Losada.

Manuel Balboa (1958-2004) destaca como compositor de música culta e bandas sonoras. A súa faceta como investigador céntrase nos estudos sobre o teatro lírico en España. Nesta conferencia, titulada «Teatro lírico gallego», amosa un exhaustivo coñecemento da historia musical de Galicia. A charla, pronunciada no Ateneo Republicano de Galicia, na cidade da Coruña, en 1979, serve de pequena homenaxe á estrea, o 31 de maio de 1929 no Teatro Tamberlick de Vigo, da ópera O Mariscal, con música de Eduardo Rodríguez-Losada e libreto de Antón Villar Ponte e Ramón Cabanillas.

A conferencia está estruturada en seis partes: a) Nacionalismo musical galego e español, b) Marcial del Adalid e Inés e Bianca, c) Pascual Veiga e José Baldomir, d) O Mariscal, e) a zarzuela: Reveriano Soutullo e f) composicións españolas con influencia de temáticas galegas e obras galegas en España. Sorprende a erudición e a sensibilidade artística do relato que ofrece Balboa: só ten 21 anos. A gravación está salpicada de fragmentos musicais que exemplifican as súas investigacións e que aquí están omitidos para evitar unha excesiva duración desta nova entrega de Caligrafías musicais.Datos do fondo:
Sinaturas: ACAD_00021 e ACAD_00022
Duración: 01:02:35 h.
Col. Ateneo Republicano de Galicia (A Coruña). Arquivo Sonoro de Galicia. Consello da Cultura Galega
Ficha técnica
Difusión.
Caligrafías musicais
Manuel Balboa sobre o teatro lírico galego
Cando
Luns, 20 de novembro de 2023
Onde
consellodacultura.gal
Relator/a
Manuel Balboa
Ámbito
Arquivo Sonoro de Galicia (CCG)