presentación: INFORME «REFLEXIóN ESTRATéXICA SOBRE A CULTURA GALEGA»

Informe «Reflexión estratéxica sobre a cultura galega»

Xoves, 9 de xuño de 2011
Información

Os impulsores do diálogo e os debates orientados a procurar estratexias compartidas para a cultura galega subliñan a necesidade dun novo contrato institucional e social para o futuro dun sector estratéxico no país. Así o proclama a publicación Reflexión estratéxica sobre a cultura galega, presentada no Consello da Cultura Galega, institución editora, promotora e acolledora dos debates, reflexións e centos de propostas que, durante máis dun ano, abriron e fomentaron o diálogo entre o sector e a sociedade galega.

Ficha técnica
Informe «Reflexión estratéxica sobre a cultura galega»
Informe «Reflexión estratéxica sobre a cultura galega»
Presentación. Xoves, 9 de xuño de 2011

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela