encontro

Recepción da literatura galega no ámbito lusófono

16 de outubro de 2010. Encontro con Francisco José Viegas
Información
Francisco José Viegas, director da revista LER, falou no Consello da Cultura Galega sobre a “Recepción da literatura galega no ámbito lusófono”. Viegas é profesor universitario, xornalista, escritor, director da editorial Quetzal e activo colaborador de poemarios, libros de viaxes e novelas.
Ficha técnica
Recepción da literatura galega no ámbito lusófono
Recepción da literatura galega no ámbito lusófono
Encontro. 16 de outubro de 2010. Encontro con Francisco José Viegas
Ámbito
Comisión de Acción Exterior (CCG)

Organiza
Consello da Cultura Galega

Martes 16 de decembro, ás 17:00 horas no Consello da Cultura Galega
Autoria
Francisco José Viegas