Presentación do informe “O turismo cultural en Galicia”

Presentación

Presentación do informe “O turismo cultural en Galicia”

Luns, 8 de febreiro de 2010
Presentación
Presentación

Presentación do informe “O turismo cultural en Galicia”

Luns, 8 de febreiro de 2010
Ficha técnica
Presentación.
Presentación do informe “O turismo cultural en Galicia”
Data
Luns, 8 de febreiro de 2010
Lugar

Consello da Cultura Galega

Participante
Håkan Casares
Roberto Varela Fariña
Ramón Villares
participante
Observatorio da Cultura Galega (CCG)