presentación: PRESENTACIóN DO INFORME “O TURISMO CULTURAL EN GALICIA”

Presentación do informe “O turismo cultural en Galicia”

Luns, 8 de febreiro de 2010
Información
Ficha técnica
Presentación do informe “O turismo cultural en Galicia”
Presentación do informe “O turismo cultural en Galicia”
Presentación. Luns, 8 de febreiro de 2010
participante
Observatorio da Cultura Galega (CCG)
Participante
Håkan Casares
Roberto Varela Fariña
Ramón Villares

Consello da Cultura Galega