Sobre as sociedades de emigrantes da Biblioteca América da USC

Mércores, 3 de marzo de 2010
Información
O acordo procurará localizar e inventariar o legado documental constituído polas doazóns das sociedades de emigrantes galegos en América e depositados na Biblioteca América da USC. O importe total do convenio ascende a 81.000 euros.
Ficha técnica
Sobre as sociedades de emigrantes da Biblioteca América da USC
Sobre as sociedades de emigrantes da Biblioteca América da USC
Convenios. Mércores, 3 de marzo de 2010
Ámbito
Comisión de Acción Exterior (CCG)

participante
Consello da Cultura Galega
Universidade de Santiago de Compostela