Protocolo de colaboración para a realización de actividades de intercambio cultural.

Venres, 5 de marzo de 2010
Información
O protocolo promoverá a cooperación e a colaboración para o desenvolvemento de actividades de intercambio cultural que axuden a difundir a cultura galega no exterior entre o Consello da Cultura Galega e a Universidade de São Paulo
Ficha técnica
Protocolo de colaboración para a realización de actividades de intercambio cultural.
Protocolo de colaboración para a realización de actividades de intercambio cultural.
Convenios. Venres, 5 de marzo de 2010
participante
Consello da Cultura Galega
Universidade de São Paulo