Mulleres e ciencia en Galicia: a figura de María Wonenburger Planells

Luns, 26 de abril de 2010
Información
O convenio busca establecer as condicións de colaboración coa USC Para a realización dun estudo que terá como eido de análise, en xeral, o papel das mulleres na ciencia en Galicia e máis concretamente a figura de María Wonenburger Planells. A dotación total do mesmo está valorado en 28.000 euros.
Ficha técnica
Mulleres e ciencia en Galicia: a figura de María Wonenburger Planells
Mulleres e ciencia en Galicia: a figura de María Wonenburger Planells
Convenios. Luns, 26 de abril de 2010
participante
Consello da Cultura Galega
Universidade de Santiago de Compostela