presentación

Diccionario do surrealismo e surrealistas

Sábado, 26 de febreiro de 2010
Información
Ficha técnica
Diccionario do surrealismo e surrealistas
Diccionario do surrealismo e surrealistas
Presentación. Sábado, 26 de febreiro de 2010
26 de febreiro de 2010 ás 12 horas. Consello da Cultura Galega
Participante
Xosé Manuel Acuña
Andrés Fariña
Natalia Fernández Segarra
Xesús González Ferro