presentación: PRESENTACIóN DO LIBRO BAILA BEN

Presentación do libro Baila ben

Venres, 11 de marzo de 2010
Información
Ficha técnica
Presentación do libro Baila ben
Presentación do libro Baila ben
Presentación. Venres, 11 de marzo de 2010
Organiza
Edicións do Cumio
Autoría
Edith Cotilla
Gustavo Couto
Participante
Candido Meixide

11 de marzo de 2010 ás 19 horas
Salón de actos do Consello da Cultura Galega