encontro: XUNTANZA DA ASOCIACIóN GALEGA DE EDITORES PARA A ORGANIZACIóN DO CULTURGAL

Xuntanza da Asociación Galega de Editores para a organización do Culturgal

14 de abril e 27 de maio de 2010
Información
Ficha técnica
Xuntanza da Asociación Galega de Editores para a organización do Culturgal
Xuntanza da Asociación Galega de Editores para a organización do Culturgal
Encontro. 14 de abril e 27 de maio de 2010
Organiza
Asociación Galega de Editores

14 de abril e 27 de maio de 2010
Consello da Cultura Galega