presentación: PRESENTACIóN DO LIBRO A CULTURA TRANSVERSAL

Presentación do libro A cultura transversal

11 de marzo de 2010
Información
Ficha técnica
Presentación do libro A cultura transversal
Presentación do libro A cultura transversal
Presentación. 11 de marzo de 2010
11 de marzo de 2010
Salón de actos do Consello da Cultura Galega