presentación: PRESENTACIóN DO DISCO SONS-NúS DE BALDO MARTíNEZ

Presentación do disco Sons-nús de Baldo Martínez

18 de maio de 2010
Información
Ficha técnica
Presentación do disco Sons-nús de Baldo Martínez
Presentación do disco Sons-nús de Baldo Martínez
Presentación. 18 de maio de 2010
18 de maio de 2010
Salón de actos do Consello da Cultura Galega