Presentación de O clamor da rebeldía de Pilar García Negro

Presentación

Presentación de O clamor da rebeldía de Pilar García Negro

20 de maio de 2010
Presentación

Presentación de O clamor da rebeldía de Pilar García Negro

20 de maio de 2010
Ficha técnica
Presentación.
Presentación de O clamor da rebeldía de Pilar García Negro
Data
20 de maio de 2010
Lugar

20 de maio de 2010
Biblioteca do Consello da Cultura Galega

Autoría
María Pilar García Negro
Participante
María Xosé Agra Romero
Francisco Fernández Rei