actividade institucional: XUNTANZA DA ASOCIACIóN INTERNACIONAL DE ESTUDOS GALEGOS (AIEG)

Xuntanza da Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG)

5 de xullo de 2010
Información
Ficha técnica
Xuntanza da Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG)
Xuntanza da Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG)
Actividade institucional. 5 de xullo de 2010
Ámbito
Comisión de Acción Exterior (CCG)

Organiza
Asociación Internacional de Estudos Galegos

5 de xullo de 2010
Consello da Cultura Galega