presentación

Premio de Teatro Infantil "Estornela"

3 de setembro de 2010
Información
Ficha técnica
Premio de Teatro Infantil
Premio de Teatro Infantil "Estornela"
Presentación. 3 de setembro de 2010
Organiza
Fundación Xosé Neira Vilas

3 de setembro de 2010
Consello da Cultura Galega