presentación: IX PREMIO FACER PAíS

IX Premio Facer País

8 de setembro de 2010
Información
Foi premiada a RAG
Ficha técnica
 IX Premio Facer País
IX Premio Facer País
Presentación. 8 de setembro de 2010
Organiza
Asociación Cultural "Val de Láncara"

8 de setembro de 2010
Consello da Cultura Galega