Presenza galega na prensa arxentina

17 de abril de 2010. Conferencia de Ramón Villares
Información
Conferencia de Ramón Villares co título: Presenza galega na prensa arxentina
Ficha técnica
Presenza galega na prensa arxentina
Presenza galega na prensa arxentina
Conferencia. 17 de abril de 2010. Conferencia de Ramón Villares
Autoría
Ramón Villares
Participante
Marcelino Fernández Santiago
Emilia García López
Ámbito
Comisión de Acción Exterior (CCG)

Bos Aires
ARXENTINA