Encontro Realidade aumentada e creación cultural

Encontro

Encontro Realidade aumentada e creación cultural

11 de setembro de 2010
Encontro

Encontro Realidade aumentada e creación cultural

11 de setembro de 2010
Ficha técnica
Encontro.
Encontro Realidade aumentada e creación cultural
Data
11 de setembro de 2010
Lugar

11 de setembro de 2010
CGAC - MACC2010