Idiomas: Español / English
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro s/n
15705 Santiago - A Coruña
Tel.: +34 981957202
Directorio de contactos
EVENTO
Encontro Festlatino 2012


O Consello da Cultura Galega ten como encomenda estatutaria a defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego. Nos últimos anos véñense desenvolvendo encontros e convenios con distintas institucións públicas e entidades culturais con vistas a contribuír ao diálogo da cultura galega con outras culturas e á súa proxección no exterior. Nesta liña de traballo o Consello da Cultura Galega organiza en colaboración co Movimento Festlatino o seminario “As linguas e culturas peninsulares e a súa proxección internacional” que terá lugar o martes, 3 de abril de 2012 na sede do Consello da Cultura Galega en Santiago de Compostela. Nel participarán representantes de institucións das distintas culturas da península ibérica vinculadas á súa proxección exterior e á promoción do diálogo intercultural (Instituto Ramón Llull, Instituto Camões, Instituto Cervantes, o propio Festlatino), xunto a persoas de recoñecido prestixio no ámbito cultural e universitario galego.
O encontro está coordinado por Henrique Monteagudo (Consello da Cultura Galega) e Humberto França (Movimento Festlatino).
O Movimento Festlatino
O Festlatino é nun movemento cultural, literario e educacional que ten como obxectivo fomentar o diálogo cultural entre os países e zonas de linguas e culturas neolatinas de Europa, África, Américas e Asia. Anualmente celebra un congreso no Recife e seminarios preparatorios en varios países de linguas neolatinas que reúnen persoas relevantes do ámbito da escrita, filoloxía, profesorado, arte, estudantado, diplomacia, xornalismo, xestión e liderado cultural e político e promoción cultural.
O Movimento Festlatino ten como presidente de honra ao Dr. Mário Soares, ex-Presidente da República Portuguesa, e está dirixido por un consello formado por vinte e seis personalidades do mundo da cultura e linguas de doce países. O seu coordinador xeral é Humberto França.
Pode atopar información sobre o festlatino no blog: Web Festlatina

O Instituto Camões e a proxección internacional da cultura e a língua portuguesa

El Instituto Cervantes y su proyección americana

A literatura e o audiovisual galegos e a súa proxección internacional

Título
Encontro Festlatino 2012
Data de celebración
» AS LINGUAS E CULTURAS PENINSULARES E A SÚA PROXECCIÓN INTERNACIONAL.
Martes, 3 de abril de 2012
programa
» Encontro Festlatino 2012
PARTICIPANTES
Coordinación
» Humberto França
» Henrique Monteagudo
Participante
» Manuel Bragado
» Suso de Toro
» Francisco Fernández Rei
» Valentín García Gómez
» Ana Paula Laborinho
» Margarita Ledo
» Francisco Moreno
» Isabel Pires
» Enrique Sáez
» Alex Susanna
Organización
Consello da Cultura Galega
Movimento Festlatino
Lugar de celebración
CONSELLO DA CULTURA GALEGA
Santiago de Compostela
Máis da serie
Festlatino
FOTOGRAFÍAS
Hemeroteca
03-04-2012
O Encontro Festlatino 2012 subliñou a decidida importancia estratéxica da proxección internacional das linguas e culturas pensinsulares
02-04-2012
3-Abril.- Seminario sobre “As linguas e culturas peninsulares e a súa proxección internacional” en colaboración co Movimento Festlatino
Divulgación »

Estatística de bibliotecas
OBSERVATORIO DA CULTURA GALEGA

Podes consultar e descargar o informe Estatística de bibliotecas
Divulgación »

Documentación »

ARQUIVO DA EMIGRACIÓN GALEGA
A antiga escola Rosalía de Castro de Taragoña

Centro de ensino primario e orientación marítima, foi construído en 1929 grazas aos envíos de cartos da Sociedad de Instrucción Hijos de Taragoña en la República Argentina.
Divulgación »

Ángel Jorge Echeverri

1904 - 1984. Un continuador da escola de Anatomía de Rodríguez Cadarso

MAPA INTERACTIVO

MAPA INTERACTIVO »
Equipamentos culturais
MAPA INTERACTIVO »

MAPA INTERACTIVO

As escolas da Emigración
Recuperación do legado educativo da emigración

ROTEIROS

ROTEIROS »
Roteiros da Cultura
Viaxes temáticas a redor do noso territorio
  • O Mapa Cultura Galego é un amplo directorio de equipamentos e infraestruturas culturais en toda Galicia, xeolocalizadas