Idiomas: Español / English
Pazo de Raxoi, 2º andar
15705 Santiago - A Coruña
Tel.: +34 981957202
Directorio de contactos
EVENTO
Encontro Festlatino 2012


O Consello da Cultura Galega ten como encomenda estatutaria a defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego. Nos últimos anos véñense desenvolvendo encontros e convenios con distintas institucións públicas e entidades culturais con vistas a contribuír ao diálogo da cultura galega con outras culturas e á súa proxección no exterior. Nesta liña de traballo o Consello da Cultura Galega organiza en colaboración co Movimento Festlatino o seminario “As linguas e culturas peninsulares e a súa proxección internacional” que terá lugar o martes, 3 de abril de 2012 na sede do Consello da Cultura Galega en Santiago de Compostela. Nel participarán representantes de institucións das distintas culturas da península ibérica vinculadas á súa proxección exterior e á promoción do diálogo intercultural (Instituto Ramón Llull, Instituto Camões, Instituto Cervantes, o propio Festlatino), xunto a persoas de recoñecido prestixio no ámbito cultural e universitario galego.
O encontro está coordinado por Henrique Monteagudo (Consello da Cultura Galega) e Humberto França (Movimento Festlatino).
O Movimento Festlatino
O Festlatino é nun movemento cultural, literario e educacional que ten como obxectivo fomentar o diálogo cultural entre os países e zonas de linguas e culturas neolatinas de Europa, África, Américas e Asia. Anualmente celebra un congreso no Recife e seminarios preparatorios en varios países de linguas neolatinas que reúnen persoas relevantes do ámbito da escrita, filoloxía, profesorado, arte, estudantado, diplomacia, xornalismo, xestión e liderado cultural e político e promoción cultural.
O Movimento Festlatino ten como presidente de honra ao Dr. Mário Soares, ex-Presidente da República Portuguesa, e está dirixido por un consello formado por vinte e seis personalidades do mundo da cultura e linguas de doce países. O seu coordinador xeral é Humberto França.
Pode atopar información sobre o festlatino no blog: Web Festlatina

O Instituto Camões e a proxección internacional da cultura e a língua portuguesa

El Instituto Cervantes y su proyección americana

A literatura e o audiovisual galegos e a súa proxección internacional

Título
Encontro Festlatino 2012
Data de celebración
» AS LINGUAS E CULTURAS PENINSULARES E A SÚA PROXECCIÓN INTERNACIONAL.
Martes, 3 de abril de 2012
programa
» Encontro Festlatino 2012
PARTICIPANTES
Coordinación
» Humberto França
» Henrique Monteagudo
Participante
» Manuel Bragado
» Suso de Toro
» Francisco Fernández
» Valentín García
» Ana Paula Laborinho
» Margarita Ledo
» Francisco Moreno
» Isabel Pires
» Enrique Sáez
» Alex Susanna
Organización
Consello da Cultura Galega
Movimento Festlatino
Lugar de celebración
CONSELLO DA CULTURA GALEGA
Santiago de Compostela
Máis da serie
Festlatino
FOTOGRAFÍAS
Hemeroteca
03-04-2012
O Encontro Festlatino 2012 subliñou a decidida importancia estratéxica da proxección internacional das linguas e culturas pensinsulares
02-04-2012
3-Abril.- Seminario sobre “As linguas e culturas peninsulares e a súa proxección internacional” en colaboración co Movimento Festlatino
Divulgación »

O emprego cultural en Galicia
OBSERVATORIO DA CULTURA GALEGA

Podes consultar e descargar o informe O emprego cultural en Galicia
Divulgación »

Documentación »

ARQUIVO DA EMIGRACIÓN GALEGA
A Casa-escola de Entenza, construída polos emigrantes da parroquia en Arxentina

A Sociedade "Fomento y Educación Hijos de Entienza" en Arxentina, creada en 1920, tiña como lema "fomento, educación y ayuda mutua".
Sen esquecerse dos seus parroquianos, nos anos 20 do pasado século, mandaron cartos para construír un cemiterio na súa vila natal.
Logrado este proxecto, centráronse na construción dun moderno edificio escolar para que os nenos e nenas da parroquia accederan á educación. Ademais nun amplo salón, habilitouse unha biblioteca para todos os veciños. A casa-escola foi inaugurada en 1932.
Actualmente o edificio, moi modificado tras a súa rehabilitación en 1996, funciona como centro sociocultural a disposición dos veciños.
Divulgación »

Ángel Jorge Echeverri

1904 - 1984. Un continuador da escola de Anatomía de Rodríguez Cadarso

MAPA INTERACTIVO

MAPA INTERACTIVO »
Equipamentos culturais
MAPA INTERACTIVO »

MAPA INTERACTIVO

As escolas da Emigración
Recuperación do legado educativo da emigración

ROTEIROS

ROTEIROS »
Roteiros da Cultura
Viaxes temáticas a redor do noso territorio
  • O Mapa Cultura Galego é un amplo directorio de equipamentos e infraestruturas culturais en toda Galicia, xeolocalizadas