Poder brando e diplomacia cultural en Galicia

Na Illa de San Simón (Redondela), 7 e 8 de xuño de 2012
Información

A cultura é un dos grandes valores do país e pode ser utilizada para difun­dir a imaxe de Galicia no exterior e para mellorar as relacións con outros países e comunidades. No século XXI movémonos nun entorno onde practicamente calquera ten capacidade para influenciar nos outros en calquera lugar do mun­do. Internet, a televisión, o deporte e o turismo súmanse á pluralidade de axen­tes da cultura. A cultura, por outra banda, é un instrumento da "soft diplomacy". No campo da diplomacia pública, a cultura é unha ferramenta de gran impor­tancia para dispor de influencia exterior. Esta aposta estratéxica por desvincu­lar cidadanía e cultura dun país dos seus dirixentes e traballar para crear unha sociedade civil transnacional e transcultural baseada no respecto e fomento da diversidade é un dos aportes do modelo. Non obstante, a diplomacia cultural pública debe apoiar os obxectivos do goberno e traballar nun marco estratéxico determinado.

Ficha técnica
Poder brando e diplomacia cultural en Galicia
Poder brando e diplomacia cultural en Galicia
Xornada. Na Illa de San Simón (Redondela), 7 e 8 de xuño de 2012
Coordinación
Xulio Ríos
Participante
Xosé Ballesteros
Manuel Blanco
Alfons Martinell
Manuel Martínez Justo
Edgar Montiel
Antón Reixa
Xulio Ríos
Flavio Wolf
Colabora
Illa de San Simón
Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional

Organiza
Comisión de Acción Exterior (CCG)
Consello da Cultura Galega

LUGAR
Illa de San Simón 
Ría de Vigo
Redondela
Pontevedra