III Xornadas sobre boas prácticas na conservación do patrimonio cultural

Xoves, 27 de setembro de 2012
Información

Trátase de encadrar o que entendemos por “xestión” do patrimonio cultural e cales son as responsabilidades das diversas profesións que interveñen, para despois entender a discusión posterior. Diferenciar “valoración” (ou catalogación), difusión e protección, así como as responsabilidades de cada grupo. Nesta visión trataríase de facer comprender a complexidade (e esixible interdisciplinaridade) da tarefa, non limitada a unha profesión senón a un conxunto delas (tamén avogados, químicos, enxeñeiros, etc.). Sobre unha introdución xeral á “xestión” abordarase unha descrición máis detallada das intervencións directas sobre patrimonio inmoble (incluíndo os elementos mobles que integra).

Ficha técnica
III Xornadas sobre boas prácticas na conservación do patrimonio cultural
III Xornadas sobre boas prácticas na conservación do patrimonio cultural
Xornada. Xoves, 27 de setembro de 2012
Coordinación
Fernando Carrera
Participante
José Aguiño
Manuel Chaín
Beatriz Comendador
Lois Méndez
Juan M. Monterroso
Teresa Nieto Freire
Bieito Pérez Outeiriño
Yolanda Porto
Antonio Roma
Iago Seara Morales
Alfredo Vigo
Ramón Yzquierdo Perrín
Relator/a
Fernando Carrera
María García-Alén García
Colabora
ARCOBENS
Asociación de empresas e profesionais da Conservación e Restauración de bens culturais de Galicia

Organiza
Consello da Cultura Galega
Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais en Galicia

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tlfno. 981957202