seminario: O(S) SENTIDO(S) DA(S) CULTURA(S)

O(S) SENTIDO(S) DA(S) CULTURA(S)

O(s) Sentido(s) da(s) Cultura(s)

Dende o ano 2007
Información

O(s) Sentido(s) da(s) Cultura(s), é un seminario interdisciplinar sobre os significados da cultura no tempo presente que realiza o Consello da Cultura Galega. Este seminario, coordinado polo profesor Ramón Maiz ten como obxectivo, como saberá, abordar os debates e investigacións mais recentes sobre as plurais nocións e prácticas da Cultura en ámbitos tan diversos como a Filosofía, a Antropoloxía, a Arte, a xestión cultural, os estudos culturais, as políticas do multiculturalismo, etc.