actividade institucional

25 anos do Consello da Cultura Galega

Durante todo o 2008
25 anos do Consello da Cultura Galega
O ano 2008 sinala os primeiros 25 anos do Consello da Cultura Galega, institución emanada do Estatuto de autonomía e, polo tanto, inseparable na súa dinámica do marco institucional autonómico no que está inserido. Foi creado por lei do Parlamento de Galicia (Lei 8/1983, do 8 de xullo) para a defensa e a promoción dos valores culturais do pobo galego e con recoñecida capacidade de iniciativa, investigación e organización. O marco autonómico abriu un período de fondas transformacións, tamén en materia cultural, ás que o Consello contribuíu desde a súa función de alta asesoría dos poderes públicos e tamén desde a realización de diferentes actividades e iniciativas.
Conectate o Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova: