II Congreso Galego Audiovisual

Do 16 ao 18 de decembro de 2004
Información
O II Congreso Galego Audiovisual tivo a vontade de se constituír como un foro de referencia para todos os sectores relacionados co audiovisual.

Entre os obxectivos figuran os de conseguir crear unha industria cultural forte, con vocación internacional, con denominación de orixe e marca diferenciada no mundo e coñecer a realidade audiovisual noutros países. Estas actas reflicten a riqueza dos diálogos xurdidos sobre o papel dos novos medios, dos perfís profesionais, dos contidos, da cadea de valor, das industrias culturais e do patrimonio histórico.

E, como idea subxacente a todo o discurso, a reivindicación do audiovisual como industria cultural e da diversidade cultural como principal fortaleza e oportunidade do sector audiovisual galego.
Ficha técnica
II Congreso Galego Audiovisual
II Congreso Galego Audiovisual
Congreso. Do 16 ao 18 de decembro de 2004