Albert Camus
3 e 4 de decembro de 2014 - XORNADA - Sociedade - Literatura - Filosofía -