Difusión
Seara
Descubre a literatura galega a través dos seus textos
Venres, 29 de setembro de 2023
Consellodacultura.gal
Conferencia
Mª del Mar del Pozo Andrés
Entre a memoria persoal dunha nena e a memoria pedagóxica dun país: Decroly en España (1907-1970)
3 de outubro de 2023 ás 18:00 horas
Santiago de Compostela
Pilar Pereira
Actriz, recitadora e locutora de radio galega pioneira cunha dilatada carreira
Mércores, 27 de setembro de 2023
consellodacultura.gal