Legados dende a dislocación
Intervencións no presente e imaxinación do futuro nos exilios da Guerra Civil
San Simón - 16 e 17 de xuño de 2022.
Xornada.
SEN CANCELAS
Memorias do Arco da Vella en Galicia
IES Rosalía de Castro. Santiago. 13-30 de xuño.
Exposición.