logo-mini
image
Traxectoria e itinerancia de Valle-Inclán

Non é tarefa sinxela resumir a traxectoria dunha figura como Ramón del Valle-Inclán. Baste unha mirada panorámica sobre as múltiples facetas que constrúen a súa imaxe pública desde finais do século XIX até o seu falecemento en 1936: ademais do seu recoñecido labor como escritor, exerceu unha intensa actividade como intelectual preocupado por cuestións sociais, políticas, culturais, identitarias e académicas, involucrado en múltiples proxectos, roles e cargos públicos.


Fai scroll para ver o panel con detalle