----

Fundación Barrié de la Maza

Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, é unha entidade sen ánimo de lucro e de carácter privado, con domicilio na cidade da Coruña. Foi fundada en 1966. Fonte: Fundación Barrié (consulta 10-10-2017)
Epístolas
0 mencións
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]