Colección: Otero Pedrayo e Carballo Calero

----

Real Academia Española

Fundada en 1713, é unha institución con personalidade xurídica propia que ten como misión principal velar por que os cambios que experimente a língua española non quebren a esencial unidade que mantén en todo o ámbito hispánico. Fonte [Consulta 13-9-2019]
Epístolas
1 mencións
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1958-12-03
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1958)
Fingoi
Trasalba
Orixinal