----

Asociación Amigos da Cultura de Pontevedra

Asociación cultural fundada en Pontevedra en 1967 como asociación cultural de promoción da lingua e a cultura galegas, despois dun intento frustrado de formar "Os Novos". Foi a impulsora do monumento a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao na avenida de Santa María. Na actualidade o seu presidente é Domingos Antón Fernández.
Epístolas
0 mencións
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]