----

Fundación Penzol

Foi creada en Vigo por Francisco Fernández del Riego, Ramón Piñeiro e outros galeguistas no ano 1963 co fin de preservar o legado de Fermín Fernández Penzol-Labandera e crear un centro de estudos e de documentación acerca da Lingua e a Literatura galega.
Epístolas
0 mencións
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]