Epistolario de Luís Seoane

----

de Manuel Varela Buxán, a Luís Seoane

20/05/1975
Seoane, LuísVarela Buxán, Manuel
Compartir enPontevedra 20-5-75

Sr. Dn. Luis Seoane

Querido Luis:

Remésoche o libro por correo que, ao fin, saíu nistes días. A saúde non me aconsellou saír da casa nistes derradeiros tempos. Penso visitarche na Cruña, mais non irei aló sin denantes falarche polo aramio pra concertar data.
Seguín de perto a traveso dos xornaies, radio e televexo a túa aituación en Madrí. Fólgome dos teus éisitos, que festexo coma propios.

Agarimosos saúdos prá túa dona e sentida aperta pra ti do teu bon i agradecido amigo,

Varela Buxán

Ficha documental:
 • Colección:
  Epistolario de Luís Seoane
 • Data: 20/05/1975
 • De:
  Manuel Varela Buxán
 • Para:
  Luís Seoane
 • Orixe:
  Cercio, Lalín, Deza
 • Ficha descriptiva:
  [Carta mecanografada con firma autógrafa e co membrete:] Manuel D. Varela Buxán / CERCIO-LALÍN / (Pontevedra).
 • Temáticas: