Epistolario de Ramón Otero Pedrayo

O Consello da Cultura Galega (CCG) presenta o “Epistolario” de Ramón Otero Pedrayo, unha iniciativa da Fundación Otero Pedrayo. O primeiro lote de misivas que o CCG pon ao dispor do público no seu web correspóndese coas cartas que Otero Pedrayo remitiu a Antonio Fraguas.

Esta publicación dixital da correspondencia entre os dous autores consta dun conxunto de cartas enviadas polo escritor ourensán que se atopan depositadas no Museo do Pobo Galego, que é o posuidor do arquivo persoal de Antonio Fraguas Fraguas. Esta colección está formada por 104 cartas enviadas entre 1928 e 1976.

O CCG puxo á disposición da devandita Fundación a aplicación informática “Epistolario” para a súa difusión en forma dixital, na que xa figuran a correspondencia doutros persoeiros galegos como Luís Seoane, Rosalía de Castro etc.

Trátase dun proxecto aberto que progresivamente vai ser enriquecido con novas coleccións de correspondentes en constante colaboración entre o Consello da Cultura Galega e a Fundación Ramón Otero Pedrayo, para que a difusión do epistolario do escritor de Trasalba poida consultarse nos webs das dúas institucións.

Epistolario de Ramón Otero Pedrayo

Temos
105 epístolas
dixitalizadas
neste fondo
Data Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1976-01-03
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1975-02-06
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1974-09-07
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1974-06-12
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1974-02-09
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1974-01-19
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1973-06-12
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1972-09-09
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1972-06-12
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1971-10-04
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1971-06-12
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1970-06-12
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1970-05-08
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1970-02-09
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1969-09-13
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1969-02-07
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1964-06-12
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1964-01-16
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1964-01-16
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1963-06-18
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1963-06-12
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1962-12-22
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1962-09-16
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1962-04-13
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1961-09-16
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1961-06-12
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1960-09-10
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1960-06-11
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1960-03-01
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1959-09-15
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1959-06-24
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1959-06-12
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1959-02-16
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1958-11-10
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1957-11-01
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1957-09-11
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1957-06-29
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1957-06-12
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1957-04-03
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1956-12-19
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1956-09-02
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1956-05-18
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1955-12-30
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1955-08-25
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1955-08-25
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1955-08-19
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1955-08-14
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1954-06-12
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1954-03-24
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1954-02-00
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1953-06-12
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1953-01-07
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1952-09-03
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1951-12-24
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1951-09-03
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1951-04-19
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1951-03-15
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1950-05-02
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1950-04-06
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1950-01-10
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1949-12-18
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1949-12-14
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1949-05-19
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1949-03-07
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1949-01-30
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1949-01-16
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1949-01-09
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1948-12-03
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1948-11-29
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1948-09-06
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1948-07-12
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1948-01-15
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1947-06-11
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1947-04-26
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1947-04-02
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1947-01-29
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1946-12-13
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1946-11-09
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1946-09-25
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1945-12-28
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1945-10-12
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1945-09-19
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1945-09-09
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1945-07-02
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1945-02-06
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1944-12-30
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1944-10-10
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1944-07-21
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1944-07-08
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1943-08-30
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1943-03-31
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1943-03-21
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1943-01-22
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1942-10-24
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1942-10-04
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1942-09-19
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1940-07-14
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1932-10-00
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1932-09-00
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1932-04-28
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1932-04-28
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1932-01-00
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1930-06-28
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1929-12-23
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1928-12-00
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Ourense
Orixinal
TERMOS CLAVE DA COLECCIÓN Persoas: Fraguas, Antonio [105]Otero Pedrayo, Ramón [105]Bustamente, María Josefa “Fita” [30]Martínez Magariños, Teresa [28]Cuevillas, Florentino L. [8]Feijoo, Benito Jerónimo [8]Risco, Vicente [7]Ferro Couselo, Xesús [5]Fraguas, Eladia [4]Castelao, [4]Chamoso Lamas, Manuel [4]García Sabell, Domingo [4]Vázquez Seixas, Manuel [4]Filgueira Valverde, Xosé [3]Parga Pondal, Isidro [3]Cotarelo Valledor, Armando [3]Vázquez Saco, Francisco [3]Varela de Montes, José [3]Fernández del Riego, Francisco [3]Fontán, Domingo [3]Sanjurjo, Primitivo [3]“Ben-Cho-Shey”, [2]Iglesias Iglesias, Luís [2]Álvarez de la Braña, Ramón [2]Cordero Carrete, Felipe [2]Portela Pazos, Salustiano [2]Pedret Casado, Paulino [2]Díaz Pardo, Isaac [2]Castro, Rosalía de [2]Melón y Ruiz de Gordejuela, Gaudencio Amando [2]Vázquez-Monxardín, Afonso [2]Díaz Baliño, Camilo [2]Carballo Calero, Ricardo [2]Aller, Ramón María [2]Lorenzo “Xocas”, Xaquín [2]Peña Rey, Manuel [2]Pardo Bazán, Emilia [1]Goñi Aizpurúa, José [1]Eça de Queiróz, [1]Iglesia Alvariño, Aquilino [1]Espinosa, Avelino [1]Leal Ínsua, Francisco [1]Gil Casares, Felipe [1]Montero Díaz, Santiago [1]Ramalho Ortigão, José Duarte [1]López Nogueira, Xosé Manuel [1]Moreno Astray, Félix [1]Porto Anido, [1]Puente, Manuel [1]Xelmírez, Arcebispo [1]

Sobre o epistolario "Epistolario de Ramón Otero Pedrayo"


Warning: Unknown: 2 result set(s) not freed. Use mysql_free_result to free result sets which were requested using mysql_query() in Unknown on line 0