Ricardo Carballo Calero con Otero Pedrayo

----

Manuel Gómez Román (1875-1964)

Arquitecto, nos anos anos trinta foi Secretario Xeral do Partido Galeguista. Foi vicepresidente da Editorial Galaxia e da Fundación Penzol. En 1951 ingresa na Real Academia Galega.
2 Destinatario/a [1]
Mencionado/a [5]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1950-11-10 Mencionado/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1950)
Lugo
Santiago de Compostela
Orixinal
1958-11-11 Mencionado/a
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1958)
Trasalba
Lugo
Orixinal