Fundación Ramón Piñeiro

----

Julián Marías (1914-2005)

Doutor en Filosofía pola Universidad de Madrid, foi un dos discípulos máis destacados de Ortega y Gasset, mestre e amigo con quen fundou en 1948 o Instituto de Humanidades (Madrid). Julián Marías non ensinou na universidade española franquista por discrepancias ideológicas.
1 Mencionado/a [7]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1952-12-14 Mencionado/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1952
Rentería
Orixinal