Ricardo Carballo Calero con Otero Pedrayo

----

Ramón Otero Pedrayo (1888-1976)

Patriarca das letras galegas, pertenceu á Xeración Nós. Traballou distintos xéneros: ensaio, novela, poesía... ademais de estudos científicos xeográficos na súa cátedra da Universidade de Santiago de Compostela. Militante do Partido Galeguista, foi deputado nas Cortes da II República.
167 Destinatario/a [83]
Mencionado/a [129]
Remitente [198]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1949-04-30 Destinatario/a
Carta de Usero e de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1949)
Ferrol
Ourense
Orixinal
1949-05-21 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1949)
Ourense
Orixinal
1949-05-30 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1949)
Ferrol
Orixinal
1949-06-02 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1949)
Ourense
Orixinal
1949-06-21 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1949)
Ourense
Orixinal
1949-06-25 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1949)
Ferrol
Orixinal
1949-07-04 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1949)
Ourense
Orixinal
1949-08-24 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1949)
Trasalba
Orixinal
1949-12-21 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1949)
Ourense
Orixinal
1949-12-23 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1949)
Lugo
Orixinal
1950-04-01 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1950)
Ferrol
Ourense
Orixinal
1950-04-16 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1950)
Trasalba
Orixinal
1950-05-14 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1950)
Ferrol
Ourense
Orixinal
1950-05-18 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1950)
Ourense
Orixinal
1950-06-11 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1950)
Ferrol
Ourense
Orixinal
1950-11-10 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1950)
Lugo
Santiago de Compostela
Orixinal
1950-11-16 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1950)
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal
1950-12-19 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1950)
Lugo
Santiago de Compostela
Orixinal
1952-07-14 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1952)
Lugo
Santiago de Compostela
Orixinal
1952-12-26 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1952)
Lugo
Trasalba
Orixinal
1953-12-24 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1953)
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1954-01-23 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1954)
Fingoi
Santiago de Compostela
Orixinal
1954-03-14 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1954)
Fingoi
Santiago de Compostela
Orixinal
1954-03-16 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1954)
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal
1954-03-30 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1954)
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal
1954-12-22 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1954)
Trasalba
Lugo
Orixinal
1955-01-15 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1955)
Fingoi
Ourense
Orixinal
1955-02-09 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1955)
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal
1955-02-12 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1955)
Fingoi
Santiago de Compostela
Orixinal
1955-05-21 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1955)
Lugo
Santiago de Compostela
Orixinal
1955-05-27 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1955)
Trasalba
Lugo
Orixinal
1955-07-17 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1955)
Lugo
Trasalba
Orixinal
1955-08-29 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1955)
Ourense
Lugo
Orixinal
1955-09-12 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1955)
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1955-11-01 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1955)
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal
1955-12-11 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1955)
Fingoi
Ourense
Orixinal
1955-12-14 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1955)
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal
1955-12-16 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1955)
Fingoi
Ourense
Orixinal
1956-01-01 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1956)
Trasalba
Orixinal
1956-04-10 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1956)
Ourense
Lugo
Orixinal
1956-05-15 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1956)
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal
1956-05-20 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1956)
Fingoi
Santiago de Compostela
Orixinal
1956-08-11 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1956)
Trasalba
Lugo
Orixinal
1956-12-22 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1956)
Fingoi
Santiago de Compostela
Orixinal
1957-01-01 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1957)
Ourense
Orixinal
1957-04-25 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1957)
Santiago de Compostela
Orixinal
1957-04-28 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1957)
Fingoi
Santiago de Compostela
Orixinal
1957-06-29 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1957)
Trasalba
Orixinal
1957-08-05 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1957)
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1957-09-30 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1957)
Lugo
Ourense
Orixinal
1957-10-08 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1957)
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal
1957-10-19 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1957)
Trasalba
Lugo
Orixinal
1957-10-27 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1957)
Santiago de Compostela
Orixinal
1958-01-17 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1958)
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1958-03-05 Destinatario/a
Telegrama de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1958)
Lugo
Orixinal
1958-03-18 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1958)
Trasalba
Lugo
Orixinal
1958-05-13 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1958)
Trasalba
Lugo
Orixinal
1958-06-14 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1958)
Trasalba
Lugo
Orixinal
1958-06-23 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1958)
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1958-07-24 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1958)
Santiago de Compostela
Orixinal
1958-07-27 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1958)
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1958-10-18 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1958)
Trasalba
Lugo
Orixinal
1958-10-19 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1958)
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1958-11-11 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1958)
Trasalba
Lugo
Orixinal
1958-11-14 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1958)
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1958-11-25 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1958)
Trasalba
Lugo
Orixinal
1958-12-03 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1958)
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1958-12-22 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1958)
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1958-12-31 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1958)
Trasalba
Lugo
Orixinal
1959-01-10 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1959)
Ourense
Orixinal
1959-01-17 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1959)
Ourense
Lugo
Orixinal
1959-01-28 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1959)
Fingoi
Ourense
Orixinal
1959-05-03 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1959)
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1959-11-20 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1959)
Ourense
Lugo
Orixinal
1959-12-01 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1959)
Ourense
Lugo
Orixinal
1960-04-20 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1960)
Ourense
Lugo
Orixinal
1960-04-25 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1960)
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1960-11-11 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1960)
Trasalba
Lugo
Orixinal
1960-12-07 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1960)
Ourense
Lugo
Orixinal
1960-12-12 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1960)
Fingoi
Orixinal
1960-12-14 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1960)
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1960-12-20 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1960)
Trasalba
Lugo
Orixinal
1961-02-25 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1961)
Trasalba
Lugo
Orixinal
1961-03-05 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1961)
Orixinal
1961-05-14 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1961)
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1961-05-27 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1961)
Ourense
Lugo
Orixinal
1961-06-13 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1961)
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1961-12-25 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1961)
Trasalba
Fingoi
Orixinal
1962-02-17 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1962)
Trasalba
Lugo
Orixinal
1962-02-28 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1962)
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1962-04-10 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1962)
Madrid
Trasalba
Orixinal
1962-04-10 Destinatario/a
Telegrama de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1962)
Madrid
Trasalba
Orixinal
1962-04-13 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1962)
Ourense
Lugo
Orixinal
1962-06-04 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1962)
Trasalba
Lugo
Orixinal
1962-06-10 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1962)
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal
1962-08-06 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1962)
Fingoi
Ourense
Orixinal
1962-08-10 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1962)
Ourense
Lugo
Orixinal
1962-09-27 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1962)
Ourense
Lugo
Orixinal
1962-10-09 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1962)
Ourense
Orixinal
1962-10-16 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1962)
Fingoi
Ourense
Orixinal
1962-10-18 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1962)
Ourense
Orixinal
1962-10-21 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1962)
Lugo
Ourense
Orixinal
1962-11-05 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1962)
Ourense
Lugo
Orixinal
1962-11-27 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1962)
Fingoi
Ourense
Orixinal
1962-12-00 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1962)
Trasalba
Lugo
Orixinal
1963-01-23 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1963)
Trasalba
Lugo
Orixinal
1963-01-29 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1963)
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1963-02-05 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1963)
Ourense
Lugo
Orixinal
1963-02-07 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1963)
Fingoi
Ourense
Orixinal
1963-03-14 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1963)
Ourense
Lugo
Orixinal
1963-03-15 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1963)
Fingoi
Ourense
Orixinal
1963-05-19 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1963)
Trasalba
Lugo
Orixinal
1963-05-24 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1963)
Lugo
Ourense
Orixinal
1963-05-29 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1963)
Ourense
Lugo
Orixinal
1963-06-00 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1963)
Trasalba
Orixinal
1963-06-05 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1963)
Fingoi
Ourense
Orixinal
1963-06-26 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1963)
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1963-12-18 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1963)
Ourense
Lugo
Orixinal
1963-12-21 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1963)
Fingoi
Ourense
Orixinal
1964-01-16 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1964)
Trasalba
Lugo
Orixinal
1964-01-19 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1964)
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1964-09-28 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1964)
Fingoi
Ourense
Orixinal
1964-12-15 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1964)
Trasalba
Lugo
Orixinal
1965-05-20 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1965)
Ourense
Lugo
Orixinal
1965-05-29 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1965)
Fingoi
Ourense
Orixinal
1965-11-14 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1965)
Fingoi
Ourense
Orixinal
1966-02-04 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1966)
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal
1966-02-09 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1966)
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1966-05-22 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1966)
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal
1966-05-26 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1966)
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1966-06-13 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1966)
Ourense
Lugo
Orixinal
1966-09-26 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1966)
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1966-09-29 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1966)
Trasalba
Santiago de Compostela
Orixinal
1966-11-23 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1966)
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal
1966-11-27 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1966)
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1966-12-22 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1966)
Fingoi
Ourense
Orixinal
1966-12-29 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1966)
Trasalba
Lugo
Orixinal
1967-04-28 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1967)
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal
1967-05-02 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1967)
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1967-09-18 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1967)
Santander
Santiago de Compostela
Orixinal
1967-09-28 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1967)
Lugo
Santander
Orixinal
1968-02-18 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1968)
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1968-08-08 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1968)
Trasalba
Santiago de Compostela
Orixinal
1968-08-16 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1968)
Lugo
Trasalba
Orixinal
1969-02-07 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1969)
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal
1969-05-27 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1969)
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal
1969-07-18 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1969)
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1969-12-08 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1969)
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal
1969-12-23 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1969)
Lugo
Ourense
Orixinal
1970-02-01 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1970)
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal
1970-02-05 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1970)
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1971-09-26 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1971)
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1971-12-15 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1971)
Ourense
Ourense
Orixinal
1972-02-22 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1972)
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1972-03-07 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1972)
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1972-11-07 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1972)
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal
1972-12-16 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1972)
Santiago de Compostela
Orixinal
1972-12-27 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1972)
Santander
Santiago de Compostela
Orixinal
1973-04-28 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1973)
Santiago de Compostela
Trasalba
Orixinal
1973-07-26 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1973)
Lugo
Ourense
Orixinal
1973-08-18 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1973)
Trasalba
Orixinal
1973-11-04 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1973)
Trasalba
Orixinal
1973-11-09 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1973)
Santiago de Compostela
Orixinal
1974-09-16 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1974)
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal
1974-09-20 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1974)
Santiago de Compostela
Orixinal
1974-10-10 Destinatario/a
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1974)
Santiago de Compostela
Orixinal
1974-10-16 Remitente
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1974)
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal