Fundación Ramón Piñeiro

----

Joseph M. Piel (1903-1992)

Filólogo e lingüísta alemán, destacado polos seus estudos romanísticos e especialmente no ámbito galego-portugués, no que dedicou boa parte dos seus traballos a antroponimia e toponimia.
2 Mencionado/a [3]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1954-12-22 Mencionado/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1954
Donostia
Orixinal
1955-12-23 Mencionado/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1955
Rentería
Orixinal