Fundación Ramón Piñeiro

----

Ramón Piñeiro (1915-1990)

Senlleiro intelectual, escritor e político galego do século XX. Foi homenaxeado co Día das Letras Galegas de 2009. Foi o primeiro presidente do Consello da Cultura Galega trala súa constitución.
66 Destinatario/a [87]
Mencionado/a [138]
Remitente [49]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1949-07-28 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1949
Rentería
Orixinal
1949-09-05 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1949
Rentería
Orixinal
1949-12-06 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1949
Rentería
Orixinal
1950-05-13 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1950
Rentería
Orixinal
1950-06-18 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1950
Madrid
Orixinal
1950-06-30 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1950
Madrid
Orixinal
1951-03-01 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1951
Rentería
Orixinal
1951-05-03 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1951
Rentería
Orixinal
1951-10-23 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1951
Rentería
Orixinal
1951-10-26 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1951
Orixinal
1951-12-22 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1951
Rentería
Orixinal
1952-04-05 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1952
Orixinal
1952-06-17 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1952
Rentería
Orixinal
1952-08-02 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1952
Rentería
Orixinal
1952-12-14 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1952
Rentería
Orixinal
1953-07-19 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1953
Rentería
Orixinal
1953-08-22 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1953
Rentería
Orixinal
1954-01-01 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1954
Rentería
Orixinal
1954-01-31 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1954
Rentería
Orixinal
1954-02-00 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1954
Orixinal
1954-09-07 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1954
Rentería
Orixinal
1954-11-02 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1954
Rentería
Orixinal
1954-12-22 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1954
Donostia
Orixinal
1955-05-27 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1955
Donostia
Orixinal
1955-09-20 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1955
Donostia
Orixinal
1955-12-23 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1955
Rentería
Orixinal
1956-05-23 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1956
Donostia
Orixinal
1956-06-22 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1956
Donostia
Orixinal
1956-07-29 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1956
Rentería
Orixinal
1957-01-23 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1957
Orixinal
1957-03-22 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1957
Orixinal
1957-06-07 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1957
Orixinal
1957-12-10 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1957
Orixinal
1958-02-14 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1958
Rentería
Orixinal
1958-03-03 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1958
Orixinal
1958-03-24 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1958
Orixinal
1958-07-24 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1958
Orixinal
1959-11-25 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1959
Orixinal
1960-07-11 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1960
Orixinal
1961-01-30 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1961
Orixinal
1961-02-12 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1961
Rentería
Orixinal
1962-02-10 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1962
Orixinal
1962-12-21 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1962
Rentería
Orixinal
1963-01-21 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1963
Orixinal
1964-03-08 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1964
Donostia
Orixinal
1964-09-13 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1964
Orixinal
1965-02-04 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1965
Orixinal
1965-04-15 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1965
Rentería
Orixinal
1965-07-20 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1965
Orixinal
1966-02-15 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1966
Orixinal
1967-08-21 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1967
Rentería
Orixinal
1967-09-27 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1967
Rentería
Orixinal
1968-06-12 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1968
Orixinal
1968-11-24 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1968
Orixinal
1969-07-15 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1969
Rentería
Orixinal
1970-12-00 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1970
Orixinal
1971-02-05 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1971
Orixinal
1971-05-28 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1971
Nova York
Santiago de Compostela
Orixinal
1971-10-06 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1971
Orixinal
1971-10-29 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1971
Madrid
Orixinal
1971-10-31 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1971
Orixinal
1971-11-13 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1971
Orixinal
1973-08-01 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1973
Orixinal
1973-11-19 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1973
Orixinal
1974-01-11 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1974
Orixinal
1982-00-00 Destinatario/a
Carta de Michelena a Piñeiro. 1982
Orixinal