Otero Pedrayo con Antonio Fraguas

----

Manuel Puente (1890-1970)

Empresario galego. Chegou a Bos Aires en 1905 e en 1910 fundou unha empresa que co tempo mudaría nunha das máis importantes do ramo da xoiería e a pratería en Arxentina. Tras a Guerra Civil, a súa casa convértese nun lugar de encontro e acollida para os políticos e intelectuais galegos que arribaban fuxindo do franquismo.
1 Mencionado/a [13]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1959-09-15 Mencionado/a
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal