Otero Pedrayo con Antonio Fraguas

----

Felipe Cordero Carrete (1895-1988)

Director da residencia de Estudantes de Compostela durante a II república e membro do Seminario de Estudos Galegos. Tralo golpe de Estado de 1936 foi separado da docencia universitaria traballando o Instituto Padre Sarmiento.
2 Destinatario/a [1]
Mencionado/a [7]
Remitente [1]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1948-01-15 Mencionado/a
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1969-02-07 Mencionado/a
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal