epistolarios

----

Josefa Martínez Castro

Chamada familiarmente tía Pepa, era unha das irmás de Juan Martínez Castro, pai de Manuel Martínez Murguía. Casou con José María Noya, arquitecto municipal da Coruña, quen deseñou o Teatro Principal (actual Teatro Rosalía de Catro), a praza de María Pita e os xardíns de San Carlos en homenaxe a Sir John Moore, ao que Rosalía dedica un poema en Follas novas. A familia viviu na rúa Acevedo nº 6 e na rúa de San Andrés nº 8 desa cidade cando Murguía era neno. Canda eles estaba a súa irmá, Teresa Martínez de Castro, á que se refiren como a tía Teresa. Na casa destes tíos aloxábase Murguía de mozo cando ía á Coruña, por iso o trato debía ser moi familiar. Tal como se pode ver na súa correspondencia, Rosalía non parece ter moito aprezo a ningunha das irmás.
Epístolas
0
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]